designdesign + art Zero G art + design Zero G art + design Logo
Zero G art + design - image copy protected
Matter: mechanical view, 2000 - 24" x 24" x 6" mixed media
buttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbuttonbutton